LUCES EN LA OSCURIDAD

Un programa de contenido estrictamente humanista, en su vertiente más amplia. Intenta ofrecer las herramientas necesarias como para que los oyentes, nuestras luciérnagas –así es como llamamos a nuestros oyentes–, encuentren, en ese mundo holístico que habla de mente, cuerpo y espíritu  la respuesta a sus eternas preguntas. Dirige Pedro Riba

Eduki humanista duen programa, bere alderdirik zabalenean. Entzuleek, gure ipurtargiek – Horrela deitzen diegu gure entzuleei –, mundu holistiko horretan, adimena, gorputza eta izpirituaz hitz egiten dutenean, betiko galderen erantzuna aurkitzeko behar diren tresnak eskaintzen saiatzen da. Pedro Ribaren zuzendaria.

 

 

Episodios